کمدی جدید Irre sind männlich !

فیلم کمدی Irre sind männlich را یادتون هست ؟ چندین ماه پیش دربارش نوشتم که کار جدید تام بک هست . چند تا عکس ازش ببینید ...

/ 5 نظر / 13 بازدید
الهام

نخودی نباشه فقط [نیشخند]

سبا

خدا کنه تام توش زیاد باشه فقط رهگذر مهربان نباشه[نیشخند]

فاطمه

امیدوارم نقش تام رنگ باشه البته اگ پرنگ باشه مناسب شخصیتشم باشه[نیشخند]

فاطمه

نگا قیافش کن با اون موهاش[قهقهه]

فاطمه

واقعا تیریپ خانم بلوز سفیده تو حلقمه[قهقهه]